Projectinformatie

De Randweg ’s-Hertogenbosch wordt de nieuwe weg tussen de A59 en de A2 aan de zuidwestkant van ’s-Hertogenbosch. De Noordelijke Onsluitingsweg wordt de weg tussen Vught en deze randweg. Deze verbindingen zijn van grote waarde voor de ontwikkeling van de gemeenten Vught en ’s-Hertogenbosch. ProRail levert samen met Colijn Aannemersbedrijf, Heijmans Aannemersbedrijf, Ingenieursbureau Movares een belangrijke bijdrage met de realisatie van een onderdoorgang en een faunapassage in ’s-Hertogenbosch en een onderdoorgang in Vught.

Onderdoorgang Randweg Vught ‘s-Hertogenbosch

Dit wordt een betonnen onderdoorgang met een lengte van 331 meter, een breedte van ruim 20 meter en een hoogte van 4,6 meter.

Faunapassage in ‘s-Hertogenbosch

In het gebied tussen Vught en ‘s-Hertogenbosch is een ecologische verbindingszone gepland. Een faunatunnel gaat de natuurgebieden van de Gement en het Bossche Broek verbinden. Deze faunatunnel wordt een betonnen constructie met een lengte van 43 meter, een breedte van 15 meter en een hoogte van 2,5 meter. De tunnel wordt onder de spoorlijn tussen ’s-Hertogenbosch en Vught aangelegd.

Onderdoograng Noordelijke Ontsluitingsweg in Vught

De Noordelijke Ontsluitingsweg tussen de Bosscheweg en de Kampdijklaan in Vught ligt in de overgang van landelijk naar stedelijk gebied. Onder de spoorlijn wordt hier een 155 meter lange en 16 meter brede onderdoorgang voor langzaam en snel verkeer aangelegd. De minimale doorrijhoogte bedraagt 4,6 meter. De tunnel krijgt één autostrook per rijrichting, een hooggelegen fietspad aan de noordzijde en een hooggelegen fiets- en voetpad aan de zuidzijde.